KS: Ejendomsrettens berlinmur – og middelklassens korruption

 

 

 

Ejendomsrettens berlinmur – og middelklassens korruption

 

Når man opnår en vis rigdom,

kan man komme indenfor ejendomsrettens berlinmur.

Man erhverver retten til at leve af renterne.

 

6,5 milliarder (99,999%) mennesker på jorden får aldrig den mulighed,

fordi de ikke har lige dén form for “intelligens”, det kræver.

 

Staterne har nu støttet det private bankvæsen med milliardbeløb,

fordi det ikke kan undværes.

 

Omvendt må stater ikke oprette banker,

der kan konkurrere med private banker.

Det siges at kunne forvride markedet,

fordi stater formodes at være store, stærke og uudtømmelige kilder,

som det private marked ikke kan leve op til.

 

Dette er imidlertid forkert.

Af de 100 største økonomier i verden er de 51 private.

Det er idag det private bankvæsen, der er bedst i stand til

at forvride markedet — hvorfor der da også lovgives

for at tage højde for hemmelige aftaler og insider-handeler.

 

Så det ville måske afbalancere markedet,

hvis stater havde ret til at gå ud på markedet

og låne penge til folk, der har forskellige projekter.

 

Samfundet har som nævnt interesse i,

at der er penge i omløb. Kan man ikke låne penge,

kan man normalt ikke sætte større projekter igang.

 

Renter skal jo stimulere lysten til at udlåne penge.

Men samtidig akkumuleres flere og flere penge

og mere og mere magt på færre og færre hænder.

 

Samfundet lovgiver altså for at stimulere lysten tilat låne penge ud.

Og samfundet lovgiver imod, at stater kan låne penge ud.

Det første for at bevare lysten til at låne penge ud.

Det sidste for at beskytte dem, der kun har lyst, hvis det får renter.

 

Men hvis samfundet – i form af staten – kan låne pengene ud,

har vi jo slet ikke brug for de private – som jo bare samler penge, og dermed magt.

 

Det er jo magt, det handler om. Penge er magt.

Demokrati er en anden form for magt,

og demokratiet tager derfor

– i større eller mindre grad –

magten fra milliardærerne.

 

Ergo: Demokrati er socialisme.

Samfund hedder society på engelsk.

Ordet society har den samme oprindelse som ordet socialisme.

Skal vi snart gå sammen om at realisere demokratiet?

 

Skal vi låne hinanden penge uden renter,

for at frigøre os fra milliardærernes magt?

 

Skal vi lovgive om,

at stater gerne må låne penge ud

uden at forlange mere tilbage,

dvs. med pristals-reguleret, rentefri tilbagebetaling?

 

Var målet ikke at sikre likviditeten,

snarere end at sikre ejendomsrettens

voksende ulighed og den riges ret til at blive rigere

– undskyld, den riges ret til at få mere og mere magt

uden at gøre en indsats for samfundet?

 

Men da denne magt har sat dfe rige i stand til at firvride lovgivningen overalt på kloden, er loven endt som netop en beskyttelse af rigdommens indbyggede magtmonopol.

 

Demokrati er socialisme.

Fat det dog!

Demokratiet tager noget af magten fra de rige,

hvilket svarer nøje til at tage nogle af pengene fra de rige,

fordi penge er magt.

 

Socialismen er altså ikke død.

Den er demokratisk!

 

Og det er da klart, at de rige vil kalde den totalitær.

Tyv tror, hver mand stjæler.

Man tiltror altid andre de motiver,

man selv kender til.

De riges magtmonopol er måske nok

mere kundevenligt i den ene ende af aftalen.

Men der dør millioner af sult i den anden ende.

Eller de sveder i sweat shops for en skål ris om dagen.

Det er hykleri ikke at tage stilling til dette faktum hver eneste dag, man lever i den rige ende af aftalen.

 

Det frie marked er ikke frit,

før arbejdskraften kan rejse fundstændig lige så frit,

som varerne og pengene.

Al tale om frit marked er derfor blot de riges hykleri

– og de nyttige idioters krysteri –

og altså ikke liberalisme, men snarere

en slags ubevidst korruption.

 

Penge korrumperer!

Vågn op og snus til det faktum,

at hvis magt korrumperer,

så korrumperer penge,

fordi penge er magt.

 

Den danske middelklasse er altså korrupt!

 

Lad os ikke skælde den ud,

men lad os kalde en spade for en spade!

Reklamer

28 kommentarer to “KS: Ejendomsrettens berlinmur – og middelklassens korruption”

 1. Tagkatten Says:

  Viljen og lysten til at dele ud af overflod er mærkværdigvis størst hos dem, der ikke har overflod at dele ud af, og det faktum at de ikke har nogen overflod at dele ud af, skyldes som regel ikke at de allerede HAR delt ud.

  Tyg lidt på den…………….

 2. Knud Sandbæk Nielsen Says:

  Ansvaret ligger hos magten.
  Magten ligger hos dem, der har pengene.

  De fattige i verden er ikke fattige, fordi de ikke har delt ud af deres overflod.
  De er født i fattigdom og har aldrig haft noget at dele ud af.
  De er fattige, bl.a. fordi Vesten har stjålet deres naturrigdomme.
  Eller fordi deres egne ledere har gjort det,
  som de forlængelser af kolonitiden, de er.

  Viljen til at ddele jordens overflod kommer ikke af fattigdom, sult eller grådighed.
  Den kommer af den psykologiske indsigt,
  at penge ligesom alt andet er et sprog,
  menneskeheden har skabt.
  At nogle få sociopater dernæst har raget al magten til sig
  er ikke de fattiges skyld.

  Og det er desuden ganske uvæsentligt, hvem der har skylden.

  Demokrati er en deling af magten=pengene.
  Demokratiet søger at tage magten fra de rige
  ved at give stemmeret til de fattige.

  Sociopaterne har så haft held med
  at bestikke og korrumpere hele befolkningen i Vesten,
  og isolere fattigdommen i u-landene.
  Det er til dels sket uden at de var sig det bevidste.

  Men det er også sket med en klar bagtanke.
  Kapitalismen er sådan set en sindssygdom,
  som er blevet kaldt “pengesygen”,

  og som giver sig udslag i,
  at patienten ikke kan have
  et anstændigt og afbalanceret (af-balkaniseret?)
  forhold til sine medmennesker,
  og derfor bruger meget primitive midler til kommunikation,
  nemlig penge.

  Som bekendt har sociopater et meget lavt abstraktionsniveau,
  hvorfor de ikke kan forstå eller indleve sig i andre menneskers verden,
  den sociale, den socialistiske, den demokratiske.

 3. Knud Sandbæk Nielsen Says:

  Folkestyre hedder Demokrati.
  Hvad hedder pengestyre?

 4. Tagkatten Says:

  Kigger du ikke selv i din pung, inden du går ud og handler?

  Er der lavvande, indretter du vel dine indkøb der efter?

  Den slags kaldes sund fornuft.

  I det demokrati, du efterlyser, kigger man i sin fælles pung, og ser hvormeget man kan snuppe, inden man går ud og handler.

 5. Tagkatten Says:

  ….der skulle stå socialistiske demokrati – ikke at forveksle med socialt orienteret demokrati.

 6. Knud Sandbæk Nielsen Says:

  – Jeg efterlyser ikke “det demokrati”,
  jeg ønsker blot, at folk forstår, at demokratiet
  i én eller anden udstrækning tager magten fra de rige,
  at magt er det samme som penge,
  og at demokrati derfor er socialisme.

  Hvis du kan modbevise logikken i dette,
  ville jeg være dig dybt taknemmelig. 🙂

  Demokratiet fordeler magten,
  altså fordeler demokratiet pengene.
  Det er socialisme.
  Privatisering er derimod at give magten til de få, der allerede har den.
  Alle private firmaer kan købes, hvis man betaler den rette pris.
  Og de rigtig magtfulde kan som sagt købe hele nationer.

  # 4 Nej man kigger i fællesskabets pung og ser, hvor meget, man bør lægge.

  Den slags kaldes sund fornuft.

  Er der lavvande, lægger man selvfølgelig lidt mere,
  fordi man har en bevidfsthed om,
  at fællesskabet er vigtigt.
  Uden det ville man være et stenaldermenneske uden sprog
  hvilket har vist sig at være umuligt at overleve.
  Faktisk dør man allerede som spæd, hvis man ikke berøres af menneskehænder.
  Uanset madens kvalitet etc.

  Jeg kigger ikke i min pung, inden jeg går ud og handler.
  Jeg kigger på prisen, når jeg er i butikken.
  Jeg forbruger kun så meget, som min åndelige habitus tillader mig.

  Når jeg er dum, køber jeg mere end det, jeg har brug for.

  Jeg kan ikke se, hvorfor fællesskabet skal finde sig i,
  at farlige individer akkumulerer magt.

  Jeg synes, at milliardærer er lige så farlige som terrorister.
  En milliard er som en bombe.
  Man kan gøre utrolig meget skade,
  hvis man får lov at udøve magt,
  sodaå som den slags beløb sætter folk i stand til.

  Det er faktisk utroligt,
  at det ikke debatteres mere, end det gør,
  at der findes mennesker iblandt os,
  som er i stand til at købe et land,
  eller spekulere imod dets valuta, så det går bankerot.

  Det er som at lade folk køre rundt i tanks
  eller i biler med missiler på tag-bagagebæreren.

  VI har en våbenlov for at beskytte samfundet imod galninge.
  Vi burde have en lov, der kunne regulere milliardærers magtudfoldelse,
  og den lov skulle være global.

 7. Knud Sandbæk Nielsen Says:

  Netop nu kører et program på P1 om at
  hjælpe folk ind på arbejdsmarkedet.

  Men vi skal ikke finde fællesskabet på arbejde.
  Dér er det blot endnu en form for bestikkelse, en slags korruption:
  De, der tror på teknologiske løsninger – og altså ikke åndelige –
  lokker folk i arbejde både med løn og med sjove arbejdsmiljøer.

  Vi skal ERSTATTE arbejde med fællesskab!

  Fællesskabet er den optimale pornomodel og spillemaskine i ét.
  Det, vi søger at sælge hinanden
  er enten svindel
  eller vand og brød.

  Vi er fanger i livet,
  og den eneste vej ud er at løfte stemningen.
  At udnytte de andre bringer blot endnu mere lidelse.

  Mærkevaretøj er et racistisk sprog.
  Statussymboler et et hånlig tonefald.
  Vinderne udstiller sig selv som de
  forfængelige, selvoptagne og socialt mindre begavede drengerøve,
  de er.

  Abstraktionsniveau.
  Evnen til at bruge fantasien
  og til at fatte de subtile dynamikker i fællesskabet,
  som gør det umuligt at tage patent på.

  Men de ejendomsrets-liderlige kan ikke forstå dette.
  Sociopater har et lavt abstraktionsniveau,
  og kan derfort koncentrere sig om at blive
  overlevere i civilisationen.

  Overlevere/survivors – i civilisationen!
  Men det er deres skyld, hvis civilisationen som sådan
  ikke overlever.

  Deres trip er ligesom helt urealistisk,
  og de har ikke kontakt med den verden,
  de suger blod ud af.

  Enhver demokrat må betragte kapitalisten
  som et farligt, fanatisk individ,
  der kunm tænker på en ting:
  verdensherredømme!

  Dette er ikke en B-film.
  Det er virkeligheden.

  Kapitalisten er ikke iværksætter, men snylter og forfører.
  Det, vi skal sætte i værk,
  kan aldrig bruges som pengemaskine.
  Det, der er brug for
  vil overflødiggøre kapitalisten.

  Kærlighed.
  Og alle dens bestanddele:
  Viisdom, indlevelse, indsigt, tålmod, vilje og fantasi, bl.a.

 8. Knud Sandbæk Nielsen Says:

  Vi er fanger i livet,
  og den eneste vej ud er at løfte stemningen.
  At udnytte de andre bringer blot endnu mere lidelse.

 9. Tagkatten Says:

  “Vi skal ERSTATTE arbejde med fællesskab”

  Måske behøver det slet ikke være så drastisk, men bare være som det er – nemlig at arbejde er en brik i fællesskabet, – fællesskabet består jo af masser af brikker. For nogle er der et fællesskab i at spille musik sammen med andre, og for andre er der et fællesskab i arbejdet. Det er ikke alle, der arbejder, men det er jo heller ikke alle, der spiller musik.

  Hvis man ser sig som fange, er det fordi man ikke har set friheden, og at man ikke har set den, betyder ikke at den ikke er der, men at man skal have justeret sine vidvinkelbriller.

  Spørgsmålet kunne også være om alt det fællesskabshalløj ikke bare er et overdrevet modefænomen, så man med djævelens magt skal være en del af så mange fællesskaber som muligt, – at det er en pligt og ikke et tilbud.

  Man skal være engageret, aktiv, udvikle fællesskaberne, komme hinanden ved, involvere sig.

  Gu’ skal man ej – man SKAL ikke, men man KAN.

  Man KAN også vælge at nøjes med de fællesskaber, der siger een noget, og gør man det, vil man måske opdage at det kun er når man er oprigtigt involveret, man egentlig kan bidrage med noget.

  Man kan sagtens melde sig ud af forbrugerfællesskabet, og forbruge efter andre normer end masserne. Man kan lade være med at købe og forbruge. Vel er vi alle en de af forbrugersamfundet, men vi behøver ikke forbruge anderledes end vi selv vil, og så til gengæld tilstå andre samme ret, – også selv om andre har samme holdninger, og bliver høje af at lufte deres shoppinggen.

  Du er jo selv forbruger, Knud.

  Er det guitar, du spiller? Har du en forstærker og lidt elektronik til at forøge vellyden? Hvor går grænsen for overforbrug på det punkt? Har verden brug for din musik, eller er det dig, der har brug for den? Jeg vil gætte på at du spiller for din egen skyld, og at dit forbrug på det punkt er der for at glæde dig selv.

  Andre mener at de kun kan få den rigtige lyd ud af musik, ved at lade den passere gennem et godt musikanlæg hjemme i stuen – et dyrt B&O-anlæg. Men er det nødvendigt for andre end vedkommende selv?

  Hvad så hvis vi taler om transportmuligheder. En cykel var måske rigeligt (som en billig spansk guitar kunne være det) men den, der skal transporteres, søger måske samme grad af sublimitet eller perffektionisme.

  Der er i virkeligheden (kan det påstås) tale om overforbrug, for at opnå noget, der af den enkelte opfattes som sublimt, og intet mindre kan gøre dem tilfredse.

  Tror du de tænker på hvormange mennesker, der kan brødfødes for de penge, de bruge på noget der er sublimt for dem selv – eller dig?

 10. Knud Sandbæk Nielsen Says:

  Jeg ser ikke mig selv som fange,
  men jeg ser underbetalte kinesere som fanger
  i et mulitnationalt spil om at sælge narresutter til folk,
  forske i helbredelse snarere end i årsager
  (idet årsagerne er netop den desperation, som storindustrien skaber
  ved at tage patent på alting og ved at eje alting)
  og lægge strategien for pengenes stadige akkumulation i al fremtid
  med den cancer-agtige idé om økonomisk og teknologisk vækst
  som evig undskyldning for et netop økonomisk forhold til omverdenen.

  At sige, at jeg selv er en del af forvirringen
  fjerner ikke argumentet om, at forvirringen er reel.

  Men ejendomsrettens hysteri gør fx.
  at jeg skal medbringe min egen guitar,
  og ikke kan låne en af de 400, der ligger og rådner op lokalt.

  Overforbruget er en objektiv kendsgerning.
  Og industrien, som står for mindst 90 n% af al forskning,
  søger jo ikke just at overflødiggøre sig selv
  og dermed frigøre menneskeheden.

  Snarere tvært imod.
  Og den lille milliard mennesker, som er bestukket af lortet her i Vesten,
  er så bedøvet, at den heller ikke gør noget ved sagen.

  Fremtiden byder på lige så mange hasarderede projekter, som fortiden.

  Det vi mangler er ikke teknolgi,
  men uddannelse.

  Når folk opdager deres hoved,
  kan de frit forlade kroppen.
  Men hvis det står til industrien,
  kan ingen forlade den!

 11. Knud Sandbæk Nielsen Says:

  “Du er jo selv forbruger, Knud.”
  Er det så alt sammen i orden?
  Er det min skyld. det hele?
  Eller skal vi gå sammen i et demokrati for at tage magten over fremtiden
  fra dem, der har den nu?

  Liberalisme er smukt.
  Men kapitalisme er faktisk det modsatte.

  Hvis man vil liberalisere – frigør – borgerne i et samfund,
  skal man lukke munden på Satan,
  eller tale højere end han gør.

  I denne sammenhæng:
  staten skal låne penge ud til projekter
  – rentefrit.

  Det vil udkonkurrere bankerne.
  Og hvad så?
  Bankerne skal vi jo kun beskytte for samfundets skyld,
  og hvis samfundet er bedre end bankerne til at sætte ting igang,
  som ikke hele tiden binder folk til rentesatser, investorer og interessenter,
  så har vi jo slet ikke brug for at beskytte bankvæsenet,
  for vi har ikke brug for bankvæsenet.

  Lad kun dem faldbyde lån til høje renter,
  vi tager dem ikke,
  vi låner i fællesskabets voksende selvtillid!

  Fuuuck investorerne!
  Nu skal vi have det sjovt og
  sætte gang i noget, vi selv kan deltage i
  uden at have bagtanker om at betale banker.

  Penge er gammeldags.
  Erkendelsen er, at penge er gældsbeviser.
  Så lad os dog låne hinanden vores tid
  og nedtone “den virkelige verden”,
  som “realisterne” har investeret i 😉

 12. Knud Sandbæk Nielsen Says:

  “Man kan sagtens melde sig ud af forbrugerfællesskabet, og forbruge efter andre normer end masserne. ”
  Er det da sådan, at masserne vælger helt frit?
  For det betyder jo, at reklameindustrien kan lukke og slukke.
  Det frihedsberøvende pres, som de troede at lægge på masserne,
  eksisterer slet ikke?

  Det blotte faktum, at der er tale om “masserne”,
  peger i retning af alt andet end frihed.

  I historisk tid har vi set masserne forført masser af gange,
  og vi har altid ønsket forførerne fanden i vold.

  Hvad sker der nu?
  Nu er vi selv forførte!

  Men vi “kan sagtens melde [os] ud af forbrugerfællesskabet…”
  Sagtens.
  Så sagtens, så let, så nemt,
  at det vel egentlig er så let, at vi slet ikke behøver at gøre det?

  For så er det vel derfor, at vi ikke gør det,
  vi, masserne!

 13. Knud Sandbæk Nielsen Says:

  Eller er forbrugerens frihed en vandrehistorie,
  en statistisk fejl,
  ligesom den amerikanske drøm om at blive kalif i stedet for kaliffen,
  eller ligesom håbet om en lottogevinst?

 14. Knud Sandbæk Nielsen Says:

  Hvis masserne gør en fejl,
  så er selve udtrykket massserne en slags statistik,
  der siger, at fejlen er kollektiv og systematisk.

 15. Knud Sandbæk Nielsen Says:

  “Spørgsmålet kunne også være om alt det fællesskabshalløj ikke bare er et overdrevet modefænomen, så man med djævelens magt skal være en del af så mange fællesskaber som muligt, – at det er en pligt og ikke et tilbud. ”

  Jo netop. Jeg taler også kun om det globale fællesskab.
  Loger, brancher og firmaer har ingen interesse.
  Jeg taler om fællesskabet som faktum: vi ER sammen på denne jord.
  Ikke fællesskabet som en firmafrokost,
  hvor hjernedøde Feddersen latterliggør konkurrenten,
  eller en fordrukken aften på Brøndby Stadion.

  Det faktum, at vi er sammen på Jorden
  at ikke et modefænomen.
  Men til gengæld er forbruget 99 % modefænomener,
  der fungerer, som et høreapparat til hørende:
  de bliver døve af det!

 16. Knud Sandbæk Nielsen Says:

  Modargumenter ingen hindring – tvært imod!

 17. Knud Sandbæk Nielsen Says:

  “Tror du de tænker på hvormange mennesker, der kan brødfødes for de penge, de bruge på noget der er sublimt for dem selv – eller dig?”
  Det er netop det:
  Mennesker skal “brødfødes”.
  Og kun penge berettiger dem til brød, ikke?
  Og dermed kun de ting, som markedet lader slippe igennem.
  Tusindvis af idéer dør på vej til forbrugeren,
  fordi det hele bare er et magtspil,
  der giver forbrugeren rollen som nyttig idiot!

  Markedets kynisme og blindhed,
  kombineret med etablerede virksomheders opkøb af enhver trussel,
  har for længst gjort kapitalismen mere centralistisk og destruktiv,
  end stalinismen var.

  Men vi bruger gift i stedet for pistoler,
  så det er forbrugerens eget, frie valg!
  Suckerrrr!

 18. Knud Sandbæk Nielsen Says:

  Kig bag om alting.
  Spørg hvorfor.
  Hvorfor må stater ikke låne penge ud rentefrit?
  Hvorfor skal det private bankvæsen beskyttes?
  Er dette bankvæsen så væsentligt,
  at det ikke kan tåle konkurrence fra demokratiske stater?
  Må folket ikke tage magten?

 19. Tagkatten Says:

  #12 Man skal ikke være så naiv at tro at masserne ikke kan tænke selv, så de kan forledes af en industri, der forleder for deres egen profits skyld.

  Forholdt det sig sådan, burde man omgående afskaffe demokratiet, fordi befolkningen, der så må bestå af forvirrede vildledte individer, ikke besat de nødvendige egenskaber, til at afgive deres stemme.

  Du ser, som jeg forstår det, en magt, der for at bevare magten, bruger vildledningen som værktøj, men jeg synes du glemmer at vildledning både består af en vildleder og en vildledt, og at ingen kan vildledes i alle forhold, hvis de bruger deres kritiske sans.

  Det er i virkeligheden befolkningens manglende vilje eller evne til at bevare en sund kritisk sans istedet for at sluge alt det råt, der serveres for dem, der er afgørende for i hvilket omfang vildledningen lykkes.

  Det med banker, vil jeg egentlig holde udenfor denne problematik, for den situation er speciel. Bankerne har opført sig som tyve i natten, som ågerkarle og misædere, og jeg kan kun bifalde når Peter Skaarup siger, at vi må regulere bankernes ret til at skalte og valte som det passer dem, fordi vores samfund har givet dem en monopolstilling, så alle borgere SKAL have en bankkonto, og dermed er kunder hos denne monopoliserede gruppe af pengeudlånere.

  Peter Skaarup siger at det bliver vanskeligt at lovgive for hvad bankerne må tage i rente, men at der skal ses nærmere på deres opførsel – han mangler at se lyset, og indse at man sagtens kan lovgive for en maksimal marginalrente, men det kommer forhånbentlig. (Læs evt. mit eget indlæg om banker)

  #17 Nu angriber jeg noget, der grundliggende er en del af vores menneskesyn.

  Hvordan kan det være blevet noget selvforstået at vi alle på jorden har ansvar for hinanden? Det er kulturelt tillært, at jeg er ansvarlig for at sultne afrikanere får noget at spise – nogen pådutter mig at jeg er ansvarlig for det – nogen, der mener at deres synspunkter er rigtigere end mine, og at jeg skal reagere efter deres synspunkter.

  Man forsøger at vildlede – pådutte mig – at jeg har så stor overflod, at jeg skal dele ud af den. Man forsøger at sælge mig det, som man forsøger at sælge mig ideen om at hvis jeg køber denne eller hin vare, så vil mit liv blive bedre og rigere.

  Jeg fik en mail i forgårs:

  En kvinde i trediverne med to små børn, mennesker, som jeg ikke kender, har fået kræft og har fået besked af lægerne om at hun ikke kan reddes, men skal få det bedste ud af den tid, hun har tilbage. Hun har været i Kina og fået en alternativ behandling, der har reduceret hendes kræfteknuder, og hun skal afsted igen. Hun har ikke penge til rejse nummer to, der koster 250.000, så gode venner forsøger at samle penge ind, så hun kan komme afsted, og mailer til bla. mig, fordi jeg er selvstændig og derfor bør give hende nogle penge.

  Jeg giver ingen penge – jeg har lyst til det, for det synd for hende og hendes små børn – jeg har det faktisk lidt skidt med at jeg ikke sender hundrede kroner. Jeg kender hende ikke, men det afgørende er, at hvis jeg skal give hende penge, så skal jeg give alle, i samme situation penge, og det kan jeg ikke. Det sætter mig ikke i nogen særlig situation, at jeg er selvstændig. Jeg har ikke et træ, jeg kan plukke penge af.

  Undskyld at kommentaren blev lidt rodet………

 20. Tagkatten Says:

  “Jeg ser ikke mig selv som fange,
  men jeg ser underbetalte kinesere som fanger
  i et mulitnationalt spil om at sælge narresutter til folk,……….”

  Hvor er det ‘faktum’ opstået, at kinesiske arbejdere i sweat-shop er underbetalte? De får antagelig den løn, der gør at deres arbejdsplads kan eksistere, og at ejeren tjener så mange penge, at den fortsat eksisterer, og at de dermed har et job.

  Hvad er kinesisk underbetaling? Er det opstået fordi man sammenligner med hvad danskere på tilsvarende arbejdspladser skulle have i løn? Arbejdet er netop flyttet til Kina, fordi det kan gøres billigere. Kunne de ikke gøre det billigere, var det ikke flyttet til Kina, og arbejderne på disse fabrikker havde ikke haft et job.

  Man kan sammenligne det med situationen her i landet for hundre år siden, og man kan påstå at de selv skal gennem samme udvikling, som deres fag har været her i landet, og når de når et stade, der begynder at ligne vores, så bliver deres arbejdspladser eksporteret et andet sted hen, hvor udviklingen så kan starte forfra.

  Den udvikling, de skal igennem, forsøger velmenende mennesker at springe over ved at sige at kinesiske arbejdere skal have det samme som europæiske arbejdere, og eneste grund er at nogle mener at der ikke må være forskel.

  Der ER forskel, men forskellene vil udviskes når kineserne via deres egen udvikling, og ikke den udvikling, vi bedrevidende prøver at presse ned over hovedet på dem, griber om sig.

  Vi er alt for bedrevidende i Vesten.

  Vi vil fortælle afrikanerne, hvordan de skal leve og hvor og af hvad.

  Vi vil fortælle kineserne, hvordan de skal indrette deres samfund politisk og kulturelt.

  Vil vil fortælle den muslimske verden, at deres menneskesyn er middelalderagtigt, og at de skal indføre samme menneskerettigheder som os selv.

  Vi giver overhovedet ikke resten af verden plads, tid eller mulighed for selv at udvikle sig i deres egne retninger, fordi kun vores måde at leve på, vores menneskesyn og vores politiske systemer duer, og ingen andres.

  VI har meget at lære på den konto – og DE har en lang udvikling foran sig, der ikke kan pressens igennem af bedrevidende og selvfrelste vesterlændige.

 21. Knud Sandbæk Nielsen Says:

  # 19 (12) Det er jo ikke sådan, at folk enten er dumme eller geniale.
  Det er mere sådan, at der er et konstant træk
  i retning af at erstatte livet med erhvervslivet.

  Og det er erhvervslivet, der trækker.
  Det er blevet en rituel dans omkring guldkalven.
  Vi har for længst nået overflodsgrænsen.
  Og dansetrinnende er ganske forurenende,
  skulle jeg hilse at sige. De hvirvler støv op.

  Der flyder en lind strøm af propaganda,
  der er lavet af, hvad man kunne kalde den økonomiske lobby,
  ud over verden.

  Og hvis blot fem procent er dumme,
  så kan man lægge renter og renters rente til påvirkningen
  – fordi den jo er konstant.
  Vi prøver hele tiden at finde på noget, vi kan lokke hinanden til at købe.
  Fordi vi skal betale renter til banken/investorerne.
  – Vi bor alle til leje hos de rige godsejere,
  som ejer den jord, i alle lever på.

  5 % i denne generation,
  det er 10,25 % i næste
  og i løbet af fem generationer
  er der ingen, der kan leve uden en bil
  eller kender forskel på en gråspurv og en måge.
  Det er ikke skide ansvarligt.

  (17) Vi er da alle ansvarlige for alt hvad vi gør
  inklusiv livsstil og hvad vi gør for penge,
  hvem vi handler med
  og hvilket pres vi lægger på miljøet.
  Og hvem vi stemmer på.
  Og som sagt,
  jo større magt, des større ansvar.

  Det du gør, har virkninger.
  Det finder du ud af.
  Så lærer du ansvar.
  Så enkelt er det.

  Vesten har magten
  og derfor ansvaret.
  Demokratierne har muligheden
  og dermed magten – og ansvaret.
  Magt ER ansvar.

  Ganske som når man taler om rettigheder og pligter.
  Muligheder og ansvar. Magt og konsekvens.

  Og vi skaber jo os selv samtidig,
  så røvhullerne skider sig selv ned i deres eget, manipulerende lort.

  # 20

  Det mest bedrevidende ved os er ikke retfærdighedssans og idéer om borgerrettigheder.
  Det er Verdensbanken.
  Det er dens ensidige profit-orientering,
  der har forskudt udviklingen, så den er blevet gjort til en kulturbarriere.

  Du har ret i, at udviklingen af frihedsrettigheder
  – som kunne gøre markedet frit, eftersom arbejdskraften er en del af markedet –
  er langsom – alt, alt for langsom,
  takket være bl.a. de selv samme ejendomsrettigheder,
  jeg bliver ved at bringe på bane
  – det at nogle få mennesker ejer den jord, vi alle lever på!

  Vesten har frelst sig selv økonomisk
  på bekostning af de andre,
  og nu skyder den skylden på sine interne kritikere!
  Den er sgu rig!

  Men vesten har ikke frelst sig selv,
  kun lagt en rød løber ud foran sine fødder
  i den tro, at vi kan gå på vandet.

  Før eller senere falder vi ud i virkeligheden.

 22. PsykoemPaten Says:

  Smukt Knud. Det burde være logik for burhøns.

  #19
  Det er jo netop derfor at fællesskabet skal have ansvaret for individet. Tilfældige aflads-donationer er ganske enkelt en hån mod verdens fattige..

 23. Knud Sandbæk Nielsen Says:

  Ja, ligesom det skal være op til forbrugeren at være bevidst:
  Jamen, producenten har at gøre med varen først!
  Industrien, som har skidtet i hænderne først,
  har en politisk lobby (hejre-fløjen), som vil lægge
  ansvaret over på forbrugeren,
  som har skidtet i hænderne sidst!

  Et klart kollektivt ansvar at forbrugerne rotter sig sammen IMOD investorernes minoritet!
  Det er investorernes firmaer, der oprindelig tager initiativet til ting, som
  “liberalisterne” vil have, hver enkelt skal ligge og rode med!

  Monopollovgivningen er ikke just udsprunget af det gamle højre…

  Men Stalins magtmonopol kunne de godt få øje på!!!
  og det skønt kapitalismen koster Stalin-store mængder af dødsfald hvert år!!!

 24. Tagkatten Says:

  #21

  “Der flyder en lind strøm af propaganda,
  der er lavet af, hvad man kunne kalde den økonomiske lobby,
  ud over verden.”

  Knud – du tror vel ikke at det er det eneste sted, der findes en lobby, og det eneste sted, hvorfra der propaganderes.

  Jeg vil da lige henlede opmærksomheden på at der i den modsatte ende af det politiske spekter udsendes mindst lige så meget propaganda, og at propaganda ligefrem har været en meget højt skattet del af det politiske arbejde og stærkt systematiseret.

 25. Knud Sandbæk Nielsen Says:

  # 24 For 2.000 kr. pr dansker – tror du EL har 12 mia. til reklamer imod forbrug?
  Højrefløjen / erhvervslivet vil have mere.

  Venstrefløjen mindre,
  fordi løsningen på den menneskelige ekeistens’ indbyggede problemer ligger i sindet,
  ikke i forbrugsgoder, og da slet ikke længe efter, at de basale nødvenigheder er skaffet til veje.

  Den for mig sande venstrefløj er for det åndelige og imod det materialistiske.
  Skolen for livet, ikke for erhvervslivet, fx.

  Som man kunne forvente: de der har magten, har propaganda-redskabet.
  Oh højrefløjen har magten.
  “Haven’t they heard we won the war?” (Billy Joel)
  Højre vandt, da muren faldt,
  og kort efter skrev Fukiyama en bog om historiens finale…

  Ser du, højrefløjen har både den politiske og den økonomiske magt.
  Venstrefløjen har kun den politiske.

 26. Knud Sandbæk Nielsen Says:

  Bemærk venligst, at venstrefløjen i Danmark er netop så udhulet,
  som outsourcing har fjernet lavtlønnede jobs fra landet.

  Og bemærk venligst, at arbejdskraften ikke har den samme frie bevægelighed,
  som de andre faktorer på markedet: varer og penge.

  OG at “det frie marked” derfor – og måske kun derfor? – er en hyklerisk løgn.

  På et virkeligt frit marked kan mennesker søge derhen, hvor de får den bedste løn,
  og man vil derfor ikke kunne konkurrere på priserne
  uden at tage et grundigt, videnskabeligt og fornuftigt
  hensyn til denne kilde til rigdom (arbejdskraften).

  Som det er nu, er den ligesom andre “naturrigdomme”: noget, man kan høste uden hensyn til andet
  end firmaets overskud og aktionærernes interesser.
  Man henter den bare i et diktatur.
  Penge lugter ikke.

  Det er ynkeligt, for at sige det på en relativ civiceret måde.
  I virkeligheden er det ganske grotesk,
  pervest og fuldstændig uden mening, hensigt, indsigt eller praktisk bæredygtighed.
  Det er latterligt.

  Men der er også en negativ side.
  At hvis du ikke lige bor på forbrugersiden,
  fx. i Danmark,
  så har du det ad helvede til,
  bortset fra håbet om
  at blive lige så ligeglad,
  som man åbenbart er i Danmark.

  Så det hele er altså et narrespil:
  der er ikke noget at komme efter!

  Alt hvad vi prakker hinanden på
  er undskyldninger for kontakt
  og klodsede ord for en respekt,
  vi taber grebet om i samme moment!

  Og det hele sker for at holde rentesystemet kørende!
  For at likre lov og ret,
  især ejendomsret,
  i dette økonomiske kollektiv-paranoia,
  vi forlængst burde være vokset fra.

  Men det gavner jo de “indflydelsesrige”
  (lad os endelig ikke tale om magt, magt er tabu)
  for hvem systemet virker.

  Hermed mener jeg 80 % af Dk’s befolkning,
  der leger et spændende liv i spændende firmaer
  på bekostning af svedende underbetalte i Kina og andre
  demokratisk underudviklede lande.

  Det er ikke sjovt at lege med i forbrugets ritual,
  når man kan se, at det hele i virkeligheden handler om følelser.

  Men det er sjovt at tænke på al den tid og energi, der kunne spares,
  hvis folk talte med hinanden
  i stedet for at imponere hinanden med stangstiv stolthed
  eller misforstå hinanden ligesom små børn.

  Kors, hvor er vi alle sammen uendelig dumme!

 27. Knud Sandbæk Nielsen Says:

  Dansk fløjpolitik er netop så enig,
  som Danmark er neo-kolonialistisk:
  Vi kan sagtens blive enige om
  at vi er overklasse,
  og de er underklasse.

  Men eftersom de bor i kina,
  har de ingen ret til en klassebetegnelse,
  for de er jo ikke danskere,
  de har ikke stemmeret,
  og de er i øvrigt lokalt set velstillede.

  Men de er danmarks proletariat,
  løntrykkere og slaver i ét.
  Og så behøver vi ikke høre på dem,
  for de er som sagt ikke stemmeberettigede.
  De har kun ret til slaveriet.

  Frit marked?
  Ikke uden arbejdskraftens frie bevægelighed.
  Som det er nu, er der tale om rent slaveri.

  Og takket være DF o.lign.
  må vi vente længe på den frihed.

  DF Samrbejder altså med “liberalister”
  OM AT GØRE MARKEDET UFRIT!!!

 28. Tagkatten Says:

  De er altså kinesere – allesammen, uanset klasse – og om de vil leve i et klassesamfund eller ej, er deres sag. Det er også deres egen sag at ændre det, hvis de er utilfredse – IKKE vores.

  Men der er sikkert masser af bedrevidende, der mener at de kan kræve, på kinesernes vegne, at de får samme levevilkår og løn som os, – at deres samfund indrettes som vores, men altså – de skal selvfølgelig have lov til at bevare deres hudfarve og karakteristika iøvrigt – vi er jo ikke racister, vel? Vi er bare lidt bedrevidende – hvilket altså må betyde at de er dumme, men det overser man lige i skyndingen.

  Hvis du vil vide hvor galt det kan gå, når vi kræver at mennesker laver sig om, uden at skele til deres baggrund og kultur, så kan du jo kigge på dansk integrationspoliltik.

  Det er forresten meget underholdende at se de to danske fløjes måde at gribe tingene an på.

  Højrefløjen vil skyde knoppen af undertrykkerne og despoterne, – venstrefløjen vil boycutte al handel med dem, så de fattige og undertrykte dør af sult og sygdom – det skulle efter sigende være en mere human politik.

  Det var de svage og syge, der døde under mad-for-olie-programmet i Irak – de velhavende klarede sig rigtig godt, og manglede ikke en skid. Men det var mere humant, end at bombe hovedet af magteliten………påstås det.

  Mærkeligt.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: